Αποφθέγματα Μενάνδρου

  • Ἔστι Δίκης ὀφθαλμός, ὅς τὰ πάνθ’ ὁρᾷ.
    • Γνῶμαι Μονόστιχοι,
  • Ή λέγε τι σιγής κρείττον, ή σιγήν έχε.
    • Ή να λες κάτι καλύτερο από την σιωπή ή να σωπαίνεις.
    • Γνῶμαι Μονόστιχοι
  • Λίαν φιλῶν σεαυτὸν οὐχ ἕξεις φίλον.
    • Εάν αγαπάς υπερβολικά τον εαυτό σου, δε θα έχεις φίλους.
    • Γνῶμαι Μονόστιχοι
  • Μια κόρη της παντρειάς και αν ακόμη δεν μιλάει καθόλου, πλείστα όσα πράγματα με τη σιωπή της λέει (για τον εαυτό της).
  • ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνῄσκει νέος
    • Όποιον οι θεοί αγαπούν πεθαίνει νέος
    • Δὶς Ἐξαπατῶν, απόσπασμα 4
  • Ο φθονερός αυτώ πολέμιος συνίσταται. Αυθαιρέτοις γαρ συνέχεται λύπαις αεί.
    • Ο φθονερός γίνεται εχθρός του εαυτού του. Γιατί κατέχεται συνέχεια από λύπες που μόνος του προκαλεί.
  • Τούτ’ εστί το ζην, μη σεαυτώ ζην μόνω.
    • Ζωή είναι να μη ζεις μόνο για τον εαυτό σου
  • τῶν δ’ ἀναγκαίων λέγειν πλείον’ οὐκ ἀνδρὸς νομίζω·
  • Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ.
  • Το ανέρωτο κρασί σε κάνει να μην μπορείς να σκεφθείς λογικά

Πηγή: https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82

Sidebar