Λεξαριθμική

Άρθρα περί λεξάριθμων, λεξαριθμικής ισοψηφίας, πυθμενικων αριθμών, συνάριθμων, κλειδάριθμων. Η λεξαριθμική ως θεωρία των μαθηματικών για απόδειξη μαθηματικών θεωρημάτων και τύπων.

Sidebar