Μαθήματα γραμματικής

Μαθήματα γραμματικής

Μάθημα γραμματικής 3

Δίψηφα Δίψηφα ονομάζονται δύο γράμματα μαζί τα οποία παριστάνουν έναν φθόγγο. Τα δίψηφα παρουσιάζονται στις ακόλουθες ενότητες. Δίψηφα φωνήεντα Το ου για το φθόγγο (ου): ουρά, του βουνού. Το αι, που προφέρεται όπως και το ε: σημαίες. Το ει, το οι και το θι που προφέρονται όπως και το ι: κλείνει, οι κάτοικοι, υιοθετώ. Δίψηφα… read more »

Μάθημα γραμματικής 2

Αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων Το ελληνικό αλφάβητο δεν έχει για όλους τους φθόγγους ξεχωριστά γράμματα. Συνεπώς για να γράψουμε τους φθόγγους ου, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ, μεταχειριζόμαστε δύο γράμματα για τον καθένα. Από το άλλο μέρος έχουμε περισσότερα γράμματα που παριστάνουν τον ίδιο φθόγγο. Για το φθόγγο ο έχουμε δύο γράμματα: το ο και… read more »

Μάθημα γραμματικής 1

Οι φθόγγοι της ελληνικής γλώσσας Όταν μιλούμε μεταχειριζόμαστε λέξεις. Κάθε λέξη σχηματίζεται από απλές φωνές. Έτσι για παράδειγμα η λέξη “έλα” σχηματίζεται από τις απλές φωνές ε, λ, α. Τις απλές φωνές που σχηματίζουν τις λέξεις τις ονομάζουμε φθόγγους. Η γλώσσα μας έχει 25 φθόγγους και πιο συγκεκριμένα τους εξής: α, ε, ι, ο, ου,… read more »

Sidebar