λεξικό Archives - Etymologia.gr

Γλωσσολογία

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής

Σχετικά με το λεξικό της κοινής νεοελληνικής Το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής είναι ένα σύγχρονο και πλήρες ερμηνευτικό, ορθογραφικό και ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής. Εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1998 από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί αποτέλεσμα πολύχρονης και συστηματικής επεξεργασίας. Είναι το πρώτο λεξικό της νεοελληνικής που έθεσε επιστημονικές… read more »

Ετυμολογικό λεξικό Γεωργίου Μπαμπινιώτη

Σύντομη περιγραφή για το ετυμολογικό λεξικό Γεωργίου Μπαμπινιώτη Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την Α’ έκδοση του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής προκύπτει ανάγκη για δεύτερη έκδοση. Η ενθάρρυνση συνίσταται στην ανταπόκριση και τη γενικότερη απήχηση ενός τέτοιου έργου στο αναγνωστικό κοινό. Αισθανόμενοι το βάρος αυτής της ανταπόκρισης, κρίναμε ότι… read more »

Wikipedia στην ελληνική γλώσσα

Η ελληνική έκδοση της Wikipedia (Βικιπαίδεια) είναι μια από τις πιο ανεπτυγμένες σε λήμματα εκδόσεις της γνωστής παγκόσμιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Η Βικιπαίδεια ή Wikipedia είναι ένα συλλογικό εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα που έχει συσταθεί στο Διαδίκτυο, παγκόσμιο, πολύγλωσσο, που λειτουργεί με την αρχή του wiki. Η Βικιπαίδεια έχει ως στόχο να παρέχει ελεύθερα επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο, με αντικειμενικά… read more »

Sidebar